PREFA SYSTÉM je inovatívna technológia na výrobu architektonických prvkov určených na použitie v interiéry aj exteriéry budov. Vytvára ľahké konštrukčné a dekoratívne prvky univerzálneho použitia, ktorými môžu byť aj samostatné objekty.

PREFA SYSTÉM poskytuje mimoriadne širokú škálu dizajnových možností prvkov pre architektonické riešenia. Zhotovíme takmer každý koncept a alebo projekt.

| Prefa systém

PREFA SYSTÉM je inovatívna technológia na výrobu architektonických prvkov určených na použitie v interiéry aj exteriéry budov. Vytvára ľahké konštrukčné a dekoratívne prvky univerzálneho použitia, ktorými môžu byť aj samostatné objekty.

PREFA SYSTÉM poskytuje mimoriadne širokú škálu dizajnových možností prvkov pre architektonické riešenia. Zhotovíme takmer každý koncept a alebo projekt.

Prefa systém - Wellness technik

Špecifikácia

Základom prvkov technológie PREFA SYSTEM je tvrdý penový polystyrén, kde prostredníctvom počítačom riadeného plotra sa vyrezáva akýkoľvek požadovaný tvar. Jadro prvkov je plné, čo určuje príslušnú statiku prvkov, ich tepelnú izoláciu a pevnosť. Polystyrén používaný vo výrobnom procese je samozhašavý

PREFA SYSTEM je technológia:
Bezpečná – pretože sa osvedčila v desiatkach wellness a iných zariadení, ktoré boli postavené od roku 2005.
Ekonomická – pretože šetrí čas a množstvo práce potrebnej k realizácií a tiež znižuje prevádzkové náklady zariadenia
Ekologická – pretože nezaťažuje prírodné prostredie a tiež pomáha šetriť energiu spotrebovanú počas prevádzky zariadenia

Nakoniec je to technológia, ktorá umožňuje výrobu všetkých, aj tých najkomplexnejších štruktúr a prvkov, bez toho, aby nejakým spôsobom obmedzovala kreativitu dizajnéra

Prefa system vs. tradičné stavebné technológie

Moderná technológia výroby prvkov PREFA SYSTEMU nahrádza tradičné technológie. Umožňuje Vám rezignovať na zaťažujúce a chybné tvarovanie betónových alebo murovaných procesov.

Hlavné výhody v porovnaní s tradičnými technológiami sú:

 • Ľahkosť prvkov
 • Sloboda tvarov vyrábaných prvkov, ktorá dáva návrhárom príležitosť predviesť sa
 • Tichá a čistá montáž, ktorá umožňuje vykonávať práce aj v už fungujúcom zariadení
 • Rýchlosť montáže – plášť budovy je zvyčajne hotový do niekoľkých dní
 • Presné a rovnomerné povrchy pripravené na dokončenie akýmkoľvek materiálom, ktorý určuje dokonalý konečný výsledok
 • Hotové PREFA SYSTEM prvky je možné dodať k zákazníkovi ako celok alebo po akýchkoľvek častiach v závislosti na podmienkach v mieste montáže
 • Vo fáze výroby prvkov PREFA SYSTEM je možné zabudovať ľubovoľné technologické rozvody alebo inštalačné prvky podľa požiadaviek zákazníka.
Prefa systém - Wellness technik

Prefa system vs. tradičné stavebné technológie

Moderná technológia výroby prvkov PREFA SYSTEMU nahrádza tradičné technológie. Umožňuje Vám rezignovať na zaťažujúce a chybné tvarovanie betónových alebo murovaných procesov.

Hlavné výhody v porovnaní s tradičnými technológiami sú:

 • Ľahkosť prvkov
 • Sloboda tvarov vyrábaných prvkov, ktorá dáva návrhárom príležitosť predviesť sa
 • Tichá a čistá montáž, ktorá umožňuje vykonávať práce aj v už fungujúcom zariadení
 • Rýchlosť montáže – plášť budovy je zvyčajne hotový do niekoľkých dní
 • Presné a rovnomerné povrchy pripravené na dokončenie akýmkoľvek materiálom, ktorý určuje dokonalý konečný výsledok
 • Hotové PREFA SYSTEM prvky je možné dodať k zákazníkovi ako celok alebo po akýchkoľvek častiach v závislosti na podmienkach v mieste montáže
 • Vo fáze výroby prvkov PREFA SYSTEM je možné zabudovať ľubovoľné technologické rozvody alebo inštalačné prvky podľa požiadaviek zákazníka.