Ovládanie celého priestoru je dôležitou súčasťou efektívnej prevádzky a pohodlnej obsluhy. Riadiaci systém dovoľuje ovládať inštalované technológie z miesta inštalovanej riadiacej jednotky alebo tiež diaľkovo prostredníctvom počítačovej siete. Je ho možné ovládať z grafického prostredia Windows alebo pomocou bežného web prehliadača z akéhokoľvek zariadenia. Systém umožňuje plnohodnotné ovládanie celého priestoru nami ponúkaných technológií alebo prvkov dodávaných inými spoločnosťami.

| Riadiaci a informačný systém

Ovládanie celého priestoru je dôležitou súčasťou efektívnej prevádzky a pohodlnej obsluhy. Riadiaci systém dovoľuje ovládať inštalované technológie z miesta inštalovanej riadiacej jednotky alebo tiež diaľkovo prostredníctvom počítačovej siete. Je ho možné ovládať z grafického prostredia Windows alebo pomocou bežného web prehliadača z akéhokoľvek zariadenia. Systém umožňuje plnohodnotné ovládanie celého priestoru nami ponúkaných technológií alebo prvkov dodávaných inými spoločnosťami.

Riadenie wellness

Ovládanie celého priestoru je dôležitou súčasťou efektívnej prevádzky a pohodlnej obsluhy. Riadiaci systém dovoľuje ovládať inštalované technológie z miesta inštalovanej riadiacej jednotky alebo tiež diaľkovo prostredníctvom počítačovej siete. Je ho možné ovládať z grafického prostredia Windows alebo pomocou bežného web prehliadača z akéhokoľvek zariadenia. Systém umožňuje plnohodnotné ovládanie celého priestoru nami ponúkaných alebo prvkov dodávaných inými spoločnosťami.

Informačný systém

Informačné popisné tabule Vám poskytnú informáciu o type priestoru do ktorého vstupujete. Základnými informáciami sú údaje o teplotách, vlhkosti alebo dobe pobytu.

Informačný systém

Informačné popisné tabule Vám poskytnú informáciu o type priestoru do ktorého vstupujete. Základnými informáciami sú údaje o teplotách, vlhkosti alebo dobe pobytu.