Bazény
verzus COVID-19
| Bazény
verzus COVID-19

V dnešnej dobe neistoty so strachom, že koronavírus je v mysliach mnohých ľudí, sa pozrime na bazény, ich potenciálne riziká a nevyhnutné úpravy vody v bazéne, aby sme sa uistili, že bazén je pre nás bezpečné miesto. Hlavná otázka, ktorú si každý kladie, je:

1. Ak sú bazény chlórované v súlade s platnými odporúčaniami a osvedčenými postupmi, je to dostatočné na inaktiváciu vírusu COVID-19?

Odpoveď: Áno, pre konvenčný bazén s dobrou hydraulikou a filtráciou, ktorý pracuje pri svojom navrhovanom kúpacom zaťažení, sa dosahuje adekvátna kvalita vody s hladinou voľného chlóru ≥ 0,5 – 1 mg / l v celom bazéne. To znamená: s hladinou voľného chlóru ≥0,5 – 1 mg / l je voda nielen dezinfikovaná, ale má aj dezinfekčný potenciál na vysporiadanie sa s vírusmi alebo choroboplodnými zárodkami, ktoré sa do vody môžu dostať. Pre ľahšiu myseľ je navyše veľmi odporúčaná automatizácia. (V opačnom prípade nesie zodpovednosť za zdravie používateľov osoba zodpovedná za bazén.) Rutinné meranie hlavných hodnôt je nevyhnutné (hodnota pH a hladina voľného chlóru (DPD-1), môže sa vykonávať manuálne alebo automaticky.

 

2. Mali by prevádzkovatelia robiť niečo, čo preddtým nerobili ? 

Odpoveď: Rovnako ako v našom každodennom živote odporúčame dodržiavať primeranú osobnú hygienu. Napríklad, ak existuje riziko dotyku s povrchmi, ako sú lavičky, dvere, kľučky alebo vypínače v miestnostiach na prezlečenie, je vhodné si pred vstupom do bazéna umyť ruky alebo dezinfikovať dezinfekčným prostriedkom. Odporúča sa tiež prať obleky a osušky, aby ste eliminovali všetky baktérie alebo vírusy. Okrem vody v bazéne sa odporúča udržiavať dezinfikované aj okolité oblasti bazéna a jeho vybavenie, ako sú sprchy, rebríky, atď. nanášaním výrobkov špeciálne určených na toto použitie.

Zdroj: Fluidra’s White Paper

Ďalšie články